Mimarlık Bölümü
01/11/2019 13:35:05 - 01/11/2019 13:35:05 - 3064 Okunma

Mimari Proje VI - I. Ara Juri Tesliminde İstenenler:

Birbirini tamamlayacak ve bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanmış 70x100 cm boyutunda sunum paftaları, vaziyet planı, arazi kesitleri, fikir kesitleri, fikir görünüşleri, mevcut siluetler ve fikir silüetleri ile, plan düzleminde ve kesit düzleminde hazırlanımış analiz çalışmalarını içerecektir. Dönem başından itibaren tasarım sürecini nitelikli biçimde ifade eden çalışmalar beklenmektedir. Sunum ve analiz paftaları 3 boyutlu çalışma görselleri içerebilir.

Paftalarda olması istenen ürünler:

Tasarım sürecini ve tasarım kararlarını iyi anlatan; plan düzlemi, kesit düzlemi veya 3 boyutlu görsel analiz ve fikir çalışmaları

1/ 500 yada 1/1000 Vaziyet Planı

1/500 veya 1/1000 Kesitler ve Silüetler (Mevcut durum ve Öneri)

1/500 yada 1/1000 Ölçekli Maket Çalışması

Tüm paftalar 11 Kasım 2019 Pazartesi günü 09:00 – 09:30 saatleri arasında 219 nolu derslikte Arş.Gör. Abdul Samet ENGİN’e imza karşılığında teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saat aralığı dışında proje teslim alınmayacaktır. Sunum paftalarının teslim gününden önce çıktı alınması tavsiye edilmektedir.

Abdul Samet ENGİN

Ebru BİLGİÇ ILIK

Gökhan UMAROĞULLARI

Türker KESKİN

ara jüri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.